Poskytujeme komplexný právny servis pri prevodoch majetkových účastí v spoločnostiach, predajoch podnikov, zlúčeniach a rozdeleniach spoločností, zmenách právnej formy spoločností, ako aj pri zakladaní rôznych foriem spoločných podnikov.

V spolupráci s odborníkmi z oblastí daní a účtovníctva nastavujeme štruktúru transakcií tak, aby táto štruktúra maximálne zodpovedala predstavám a potrebám klienta nielen z právneho, ale i z daňového a účtovného hľadiska.

Vykonávame hĺbkový právny audit cieľovej spoločnosti, pripravujeme transakčnú dokumentáciu, pomáhame klientom pri rokovaniach o transakčnej dokumentácii, zastupujeme klientov v komunikácii s dotknutými orgánmi verejnej správy, riešime pracovnoprávne aspekty zlúčení a akvizícií, sprevádzame klientov počas celej transakcie až do splnenia všetkých podmienok uzavretia transakcie.