Rekonštrukcia a rozšírenie výrobných hál Hella Innenleuchten – Systeme Bratislava, s.r.o.

Podieľali sme sa na príprave zmluvnej dokumentácie pre rekonštrukciu a rozšírenie výrobných hál spoločnosti Hella Innenleuchten – Systeme Bratislava, s.r.o. Naše poradenstvo zahŕňalo najmä pripomienkovanie a úpravu zmluvnej dokumentácie, ako aj právnu podporu klienta na roko...
Čítajte ďalej

Judikát v otázke možnosti verejného obstarávateľa vyhradiť účasť vo verejnom obstarávaní chráneným dielňam

Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v otázke možnosti verejného obstarávateľa vyhradiť účasť vo verejnom obstarávaní zákaziek, ktorých predmetom sú stavebné práce, chráneným dielňam Žalobou sme napadli rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, v ktorom Úr...
Čítajte ďalej