Vykonávame právny audit (due diligence) na účely komplexného posúdenia právnych vzťahov, ktoré sú dôležité pre úspešnú realizáciu najrôznejších transakcií, či už ide o akvizície spoločností, projekty v oblasti nehnuteľností a výstavby, alebo iné investičné zámery, ktoré vzhľadom na svoj rozsah, dopad alebo finančný objem môžu predstavovať pre investora významnejšie riziko.

Poskytujeme právne poradenstvo po uskutočnení právneho auditu, smerujúce k úplnému odstráneniu alebo k minimalizácii právnych rizík identifikovaných v rámci právneho auditu.