Vysoká kvalita služieb 1.

Spolupráca s KELLER & Partners znamená spoluprácu s tímom špičkových právnikov, ktorí svoje profesionálne znalosti a skúsenosti nadobudli dlhoročným pôsobením popredných slovenských a medzinárodných advokátskych kanceláriách. Vynikajúca znalosť slovenského právneho a podnikateľského prostredia nám umožňuje nachádzať optimálne právne riešenia konkrétnych problémov, s ktorými sa na nás klienti obracajú. Pri poskytovaní právnych služieb zohľadňujeme ekonomické, účtovné a daňové aspekty, v zložitejších prípadoch pri hľadaní vhodných riešení spolupracujeme s poprednými odborníkmi v danej oblasti. To všetko z nás robí silného a spoľahlivého partnera aj v tých najkomplexnejších projektoch a transakciách.

Ústretový prístup 2.

Kladieme mimoriadny dôraz na zachovanie si pohotového a osobného prístupu ku klientom a k ich problémom. Snažíme sa porozumieť potrebám klienta, jeho podnikateľskej činnosti a odvetviu, v ktorom pôsobí. Klientov podrobne oboznamujeme s ich právnou situáciou v konkrétnej veci už od začiatku, aby disponovali dostatkom informácií potrebných na zodpovedné rozhodnutie o použití konkrétneho právneho riešenia či postupu. Veríme, že základom dobrého vzťahu advokáta a klienta je vzájomná dôvera. Sme presvedčení, že dôveru možno budovať iba na báze otvoreného dialógu a transparentnosti. Toto presvedčenie sa premieta do komunikácie medzi nami a klientom počas celej spolupráce, ako aj do diskusií o odmene za právnu službu.

Sieť odborníkov 3.

Spolupracujeme s domácimi a so zahraničnými partnermi z radov znalcov, audítorov, daňových poradcov, advokátov, notárov, exekútorov, geodetov, ako aj odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Sme presvedčení, že takto vieme udržať nielen nadštandardnú kvalitu poradenstva, ktoré klientom poskytujeme, ale tiež nákladovú efektívnosť našich služieb a krok so stále rastúcimi požiadavkami klientov na komplexné riešenia pre ich projekty a plány.

Cezhraničný rozsah 4.

Právne služby poskytujeme v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Vďaka dlhoročnému pôsobeniu právnikov KELLER & Partners vo sfére poradenstva pre nadnárodné spoločnosti sme pripravení poskytnúť Vám prvotriedne právne služby aj v záležitostiach, ktoré majú cezhraničný rozsah.

Zodpovednosť 5.

Za našu prácu nesieme plnú zodpovednosť. KELLER & Partners má uzavreté poistenie pre prípad spôsobenia škody pri výkone advokátskej činnosti s poistným krytím do výšky 1 500 000 eur na jednu poistnú udalosť.

Skúsenosti 6.

Staviame na skúsenostiach nadobudnutých prácou pre mnohých slovenských a zahraničných klientov.