Vstup zahraničného obchodníka s cennými papiermi na slovenský trh

Poskytli sme komplexné právne poradenstvo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi v súvislosti so vstupom na slovenský trh. Naše poradenstvo pokrývalo oblasť práva cenných papierov a dohľadu nad trhom cenných papierov, ochrany osobných údajov, ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ochrany spotrebiteľa, ako aj oblasť reklamy. Vypracovali sme podrobnú právnu analýzu povinností a obmedzení v uvedených oblastiach a podieľali sme sa na príprave dokumentácie pre pôsobenie na slovenskom trhu.

Súvisiace články