Smrť poškodeného a právo na bolestné a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia

Smrť poškodeného a právo na bolestné a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 ECdo 278/2013 zo dňa 06. 03. 2014) Smrťou poškodeného zaniká jeho právo na bolestné a na náhradu za sťaženie spoločenského...
Čítajte ďalej

Pokuta uložená správcom dane. Podanie dodatočného daňového priznania k DPH ako priznanie uplatnenia neoprávnene vysokého nadmerného odpočtu

Pokuta uložená správcom dane. Podanie dodatočného daňového priznania k DPH ako priznanie uplatnenia neoprávnene vysokého nadmerného odpočtu (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Sžf 59/2013 zo dňa 12. 02. 2014) Ak daňový subjekt dodatočným daňovým prizn...
Čítajte ďalej