Čelíme výzvam ...
... Nachádzame riešenia
Advokátska kancelária
Advokátska kancelária butikového typu sídliaca v Piešťanoch. Klientom poskytujeme právne služby v kvalite zodpovedajúcej úrovni popredných advokátskych kancelárií na Slovensku a za priaznivých finančných podmienok.
O nás

Keller & Partners

Advokát Piešťany

Naša advokátska kancelária bola založená v roku 2011 tímom právnikov s dlhoročnými skúsenosťami z popredných slovenských a medzinárodných advokátskych kancelárií, s jasnou ambíciou vstúpiť na trh právnych služieb ako spoľahlivý partner pri presadzovaní záujmov klientov.

Znalosť slovenského právneho a podnikateľského prostredia, erudícia a dlhoročné skúsenosti nadobudnuté prácou pre domácich i zahraničných klientov pri uskutočňovaní najrôznejších projektov a aktivít z nás robí advokátov, na ktorých sa môžete s dôverou obrátiť pri riešení aj tých najnáročnejších právnych problémov.

R. Keller

Spolupráca

Prečo s nami ?

image-accordion1
Spolupráca s KELLER & Partners znamená spoluprácu s tímom špičkových právnikov, ktorí svoje profesionálne znalosti a skúsenosti nadobudli dlhoročným pôsobením v popredných slovenských a medzinárodných advokátskych kanceláriách. Viac informácií
image-accordion1
Kladieme mimoriadny dôraz na zachovanie si pohotového a osobného prístupu ku klientom a k ich problémom. Snažíme sa porozumieť potrebám klienta, jeho podnikateľskej činnosti a odvetviu, v ktorom pôsobí. Klientov podrobne oboznamujeme s ich právnou situáciou v konkrétnej veci už od začiatku... Viac informácií
image-accordion1
Spolupracujeme s domácimi a so zahraničnými partnermi z radov znalcov, audítorov, daňových poradcov, advokátov, notárov, exekútorov, geodetov, ako aj odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Sme presvedčení, že takto vieme udržať nielen nadštandardnú kvalitu poradenstva... Viac informácií
image-accordion1
Právne služby poskytujeme v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Vďaka dlhoročnému pôsobeniu právnikov KELLER & Partners vo sfére poradenstva pre nadnárodné spoločnosti sme pripravení poskytnúť Vám prvotriedne právne služby aj v záležitostiach, ktoré majú cezhraničný rozsah. Viac informácií
image-accordion1
Za našu prácu nesieme plnú zodpovednosť. KELLER & Partners má uzavreté poistenie pre prípad spôsobenia škody pri výkone advokátskej činnosti s poistným krytím do výšky 1 500 000 eur na jednu poistnú udalosť. Viac informácií
Čo je nové

Aktuality

Rekonštrukcia a rozšírenie výrobných hál Hella Innenleuchten – Systeme Bratislava, s.r.o.

Rekonštrukcia a rozšírenie výrobných hál Hella Innenleuchten – Systeme Bratislava, s.r.o.

Podieľali sme sa na príprave zmluvnej dokumentácie pre rekonštrukciu a rozšírenie výrobných hál spoločnosti Hella Innenleuchten – Sys...
Vstup zahraničného obchodníka s cennými papiermi na slovenský trh

Vstup zahraničného obchodníka s cennými papiermi na slovenský trh

Poskytli sme komplexné právne poradenstvo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi v súvislosti so vstupom na slovenský trh. Naše porad...
Judikát v otázke možnosti verejného obstarávateľa vyhradiť účasť vo verejnom obstarávaní chráneným dielňam

Judikát v otázke možnosti verejného obstarávateľa vyhradiť účasť vo verejnom obstarávaní chráneným dielňam

Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v otázke možnosti verejného obstarávateľa vyhradiť účasť vo verejnom obstarávaní zák...
Uspeli sme v spore s poisťovňou

Uspeli sme v spore s poisťovňou

Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave v otázke vyplatenia poistného plnenia z povinného zmluvného poistenia vozidiel (PZP) Žalobou sme spo...
Klienti nám dôverujú

Naše referencie

KELLER & Partners od svojho vzniku poskytla právne služby mnohým domácim i zahraničným klientom. Sme hrdí, že sa na nás s dôverou obrátili aj títo klienti: