Judikát v otázke možnosti verejného obstarávateľa vyhradiť účasť vo verejnom obstarávaní chráneným dielňam

Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v otázke možnosti verejného obstarávateľa vyhradiť účasť vo verejnom obstarávaní zákaziek, ktorých predmetom sú stavebné práce, chráneným dielňam

Žalobou sme napadli rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, v ktorom Úrad pre verejné obstarávanie zaujal stanovisko, že verejný obstarávateľ nemôže vyhradiť účasť vo verejnom obstarávaní na zákazky, ktorých predmetom sú stavebné práce, chráneným dielňam. O žalobe rozhodoval v odvolacom konaní Najvyšší súd SR, ktorý žalobe vyhovel a v rozsudku vo veci 4 Sžf 67/2015 skonštatoval, že zo žiadneho právneho predpisu upravujúceho postavenie a náplň činnosti chránenej dielne/chráneného pracoviska a ani zo žiadneho právneho predpisu citovaného Úradom pre verejné obstarávanie v napadnutom rozhodnutí nevyplýva, že z pracovnej náplne chránenej dielne/chráneného pracoviska je vylúčená stavebná činnosť.

Súvisiace články