Uspeli sme v spore s poisťovňou

Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave v otázke vyplatenia poistného plnenia z povinného zmluvného poistenia vozidiel (PZP)

Žalobou sme spochybnili záver významnej slovenskej poisťovne, že škoda na čelnom skle vozidla spôsobená kamienkom odskočeným od kolesa vozidla idúceho pred poškodeným vozidlom nie je škodou, ktorá by mohla byť uhradená z PZP. Poisťovňa argumentovala okrem iného tým, že tento typ škody je ako taký vylúčený z úhrady prostredníctvom PZP, ako aj tým, že v danom prípade nebolo preukázané, že k spôsobeniu škody došlo tak, ako to uvádzal náš klient. Prvostupňový i odvolací súd sa stotožnili s našou argumentáciou a žaloba bola úspešná. Poisťovňa vyplatila nášmu klientovi poistné plnenie v celom rozsahu.

Súvisiace články