Reštrukturalizácia slovenskej skupiny spoločností

Reštrukturalizácia slovenskej skupiny spoločností pôsobiacich v oblasti televízneho vysielania, marketingu, public relations a organizácie eventov

Poskytli sme komplexné právne poradenstvo slovenskej skupine spoločností pôsobiacich v oblasti televízneho vysielania, marketingu, public relations a organizácie eventov v súvislosti s reštrukturalizáciou podnikateľských aktivít. Asistovali sme pri nastavovaní štruktúry transakcií, vypracovali sme kompletnú právnu dokumentáciu pre prevody majetkových účastí a zlúčenie spoločností, zastupovali sme klienta v komunikácii s Radou pre vysielanie a retransmisiu, ako aj voči ostatným orgánom v súvislosti s plnením registračných a oznamovacích povinností.

Súvisiace články