Akvizícia stavebnej spoločnosti

Poskytli sme právne poradenstvo pri akvizícii slovenskej stavebnej spoločnosti zabezpečujúcej dodávky bansko-stavebných, stavebných, geologických a vrtných prác. Pripravili sme kompletnú právnu dokumentáciu pre uskutočnenie zmien vo vlastníckej štruktúre spoločnosti, zvýšenie základného imania, ako aj pre nastavenie pravidiel fungovania spoločnosti a jej orgánov do budúcnosti, zastupovali sme klienta voči orgánom verejnej správy v súvislosti s plnením registračných a oznamovacích povinností.

Súvisiace články