Akvizícia IT spoločnosti

Poskytli sme komplexné právne poradenstvo pri akvizícii slovenskej spoločnosti pôsobiacej v oblasti informačných technológií. Uskutočnili sme právny audit spoločnosti, pripravili sme kompletnú právnu dokumentáciu pre uskutočnenie zmien vo vlastníckej štruktúre spoločnosti, ako aj pre nastavenie pravidiel fungovania spoločnosti a jej orgánov do budúcnosti, zastupovali sme klienta voči orgánom verejnej správy v súvislosti s plnením registračných a oznamovacích povinností.

Súvisiace články